Current student

PhD Candidates

Kai Weng
翁凯
Shafy
莎菲
Wenlong Ma
马文龙
Zhixu Qiu
邱志旭
Siyuan Chen
陈思远
Ting Zhang
张庭
Yuhong Qi
齐玉红
Qian Cheng
程前

Master Candidates

Jie Song
宋捷
Chunni Liu
刘春妮
Xiaoxue Dang
党晓雪
Chengzhi Ren
任承志
Jingjing Zhai
翟晶晶
Xiangcheng Sun
孙向成
Pengkun Bao
暴鹏坤
Zelong Li
李泽隆
Xiaorong Zhang
张晓蓉
Lei Ling
凌雷
Ruxia Yuan
袁如霞

Graduated student

 • Jiajia Li 李佳佳
  Master graduated on 2018
  Received a job offer from Biomarker Technologies Co,LTD. (Beijing, China)

 • Junfeng Tan 谭俊峰
  Master graduated on 2018
  Pursue doctorate degree in Northeastern University. (Shenyang, China)

Former members

 • Longteng Wang 王龙腾 (2014 – 2017): Went to Peking University
 • Hao Yuan 袁皓 (2014 – 2017): Went to Sun Yat-sen University
 • Haoli Shang 尚昊立
 • Yao Li 李耀 (2015 – 2017): Went to Tsinghua University
 • Nuo Cheng 程诺 (2016 – 2017): Went to Shanghai Jiaotong University
 • Yue Wu 吴越 (2016 – 2017): Went to Tsinghua University(Shen Zhen)
 • Manqing Wen 温曼晴 (2016 – 2018): Went to Zhejiang University
 • Shuyu Meng 蒙淑玉 (2016 – 2018): Went to Northwest Agriculture & Forestry University